Embedsmænd

 

Hovedpatriark

Arne Jensen

hp@lejr17skibet.dk

40 76 11 99

 

Første høvedsmand

Erik Wiborg-Nissen

erikwiborg@hotmail.com

40 56 57 45

 

 

 

Fotografen er på vej

 

Ypperstepræst

Leif Hansen

susleif@post.tele.dk

30 53 79 81

Skriftfører

Jørgen Bonne

hr.bonne@mail.dk

41 17 48 48

 

 

Fotografen er på vej

Kasserer

John Johansen

john.johansen@stjernenet.dk

30 66 42 38

Anden høvedsmand

Aage Drewsen

hercules1@live.dk

29 37 80 88

Storrepræsentant

Michael Nauman

michael.nauman@gmail.com

40 13 14 17

Regnskabsfører

Åge Vind

avind@pc.dk

21 28 69 35

Fungerende ekshovedpatriark

Jørgen Koefoed Riis

aabygaard@privat.dk

56 96 30 36

Storrepræsentant

Mogens Ketelsen

mcvk@get2net.dk

26 46 29 40

Opdateret 09. maj 2017